Musí se žít

“Tantry” není teorie, Tantry se musí žít.

Již je o tantře mnoho informací – knihy, články, semináře. To jsou jen informace. Tyto informace se musí uvést do praxe, jinak jsou nepochopené.

Když vejdeš do svého nitra, přichází poznání sebe sama, pochopení, volnost, krása, čistota, úcta, láska. Přichází jednota a celistvost lidské bytosti.
Poznání, která přicházejí, prožíváš a cítíš ve své hloubce. Možná je ani neumíš vyslovit, slova nejsou. V těchto chvílích jsou slova zbytečná. V těchto chvílích „ Ty víš“.

Nazývám učení tantry – ŽIVOT. Život má přinášet člověku jednotu, nikoli rozpolcenost.

Společnost a náboženství nám všem vštěpují do mysli, že máme usilovat jen o dobré věci a ty špatné odmítat. Vytvářejí v nás konflikt a my se cítíme provinile.

Jenže, jak můžeme zničit nějakou část své přirozenosti? My jsme ji přeci nevytvořil/a. Vše nám bylo dáno.
Zlost, závist, lačnost, láska, sex – nic z toho jsme nevytvořili. Jsou to dané fakty života, tak jako naše tělo, oči, dech. Můžeme tyto věci nazývat špatné, ošklivé nebo krásné, ale nemůžeme je smazat nebo přeskočit.
Věci, které se nám nelíbí, můžeme transformovat. A transformace nastane v okamžiku přijetí.
Zlost se vstřebá a změní se v klid, sex se stane láskou. Tvůj život – Bytí, se přetvoří, aniž bys musel/a z něj cokoli odstraňovat. Ve tvém nitru zavládne klid a harmonie.

Žít šťastně

Člověk, který odsuzuje, nemůže být šťastný. Mnozí odsuzují jídlo, sex, vztahy, přátelství, tělo, lásku, mysl, peníze, …..a člověk jen přežívá.

Život musí žít člověk naplno a v přítomném okamžiku. Pak vše, co děláme je posvátné – řízení auta, kreslení, zpěv, mytí nádobí nebo milování.
Tantra nabízí jiný pohled na život. Vrací tě k přirozenosti, a to, co odsuzuješ, tě učí přijímat a transformovat ve vyšší poznání. Přichází vnitřní vyrovnanost. Z vyrovnanosti pramení vznešenost.

Život není vážný, je hravý. Zabývá se vážnými věcmi s hravostí. Život je hra, protože povstal z lásky – láska je hra.

Vše je jeden celek

V životě nemáme rozdělovat věci na nižší a vyšší. Vše je propojeno a tvoří jeden celek. Vyšší – úcta – obsahuje v sobě také nižší – nenávist. A nižší má v sobě vyšší. Pokud něco vnímáme jako nižší, tak to můžeme transformovat na vyšší. Ďábel nosí také v sobě Boha. Když probudíme srdce, ďábel se stane Bohem. Zlost se stane úsměvem. Závist se transformuje v přejícnost. Sex se přetvoří v lásku. Zkuste neodsuzovat.