Je tantrická masáž a tantry pro každého?

Tantrická masáž je pro každého člověka. A každý ji tak trošku známe. Masáž jsou doteky, tantrická masáž jsou láskyplné doteky. Když jsme byli velmi malí, ještě batolata, tak jsme dostávali láskyplné doteky od všech se kterými jsme se setkali. Předávali si to malé krásné batole a každý se těšit z toho, že se může dotknout a pohladit tu nevinou krásu a vůni, kterou každé miminko má. Ale velmi brzy přestali a přestávají všichni. Dítě roste a dospělí si myslí, že již nemusí pohladit a obejmout. A pak……..rozpolcenost, smutek, prázdnota…..hledáme lásku, úctu, intimitu, naplnění, hledáme dotyk………
Ona to dá. Proto je tantrická masáž pro všechny.

Moudrost tanter?

Je a není pro každého. Mnoho lidí vstoupí na cestu, ale nedojdou, vzdají se.

Je pro odvážné lidi, kteří se nebojí vstoupit do svého nitra a hledat pravdu. Pravdu o sobě, o životě, o tvoření, o smrti a věčném koloběhu života. Přitom tato cesta je tak jednoduchá. Využívá všech smyslů – hmat, čích, sluch, zrak a chuť k tomu, aby mohl plně otevřít své nitro. Zjednodušeně řečeno, v cestě za poznáním pravdy musíme zapojit celé své tělo, mysl, srdce a duši. Jedno bez druhého nejde. Někteří tvrdí, že musíme umrtvit nějakou část, ale když umrtvíme citlivost v mysli nebo na těle, umrtvujeme a umrtvíme celou svou bytost. Čím více jsme citlivější všemi smysly, tím více jsme živější a inteligentnější. Samozřejmě se na této cestě setkáváme s temnými stránkami svého bytí, se zapomenutou, potlačenou bolestí, s tím, co ukrýváme, s tím, co odmítáme a zde to někteří vzdávají. Proto říkám, že je pro odvážné.